Jimmy Wooten Trio @ Ki' Mexico

Ki Mexico, 3839 Gilbert Dr, Shreveport, Shreveport, La

Jimmy Wooten trio will Rocking the patio!!